Lesgeven in het buitenland btw

Datum van publicatie: 05.03.2019

De btw-last komt daardoor dus alleen terecht op de eindconsumenten: Enkel in de relatie werkgever-werknemer is er geen sprake van btw. Bij aankopen van goederen in een andere EU-staat:

De btw-aftrek op je uitgaven kan een groot kostenverlagend effect hebben. Omdat het cultureel centrum zowel vrijgestelde als niet-vrijgestelde activiteiten ontwikkelt, is het een gemengd btw-plichtige. Dan moet je dat melden bij je btw-kantoor en een bijzondere btw-aangifte indienen.

Voor welke werkzaamheden en onder welke voorwaarden de vrijstelling geldt, kunt u nalezen op Rijksoverheid. Opgave van intracommunautaire goederen en diensten bij verlegging van btw naar buitenlandse klant: Enkel voor de handelingen die expliciet vrijgesteld zijn in het BTW-Wetboek is dat niet het geval.

Een ander beeldend kunstenaar verkoopt een schilderij aan een Japanner. SABAM wordt geacht zelf die licenties te verlenen zie aanschrijving nr. Wat zijn de gevolgen van gemengde btw-plicht. Als het de eerste keer is dat je die dienst lesgeven in het buitenland btw, moet je jouw btw-kantoor op de hoogte brengen. Die gelijkstelling heeft wel geen gevolgen op het vlak van de btw-plicht. In alle andere gevallen mag u als zelfstandig ondernemer niet kiezen voor de vrijstelling en is remedial teaching dus belast.

 • Belgische btw is van toepassing, dus hiervoor gelden geen specifieke administratieve verplichtingen.
 • Schrijf je in op onze nieuwsbrief. Als er een arbeidsovereenkomst bestaat, is de kunstenaar nooit btw-plichtig!

Leeftijdsgrens 21 jaar

Voor het uitlenen van personeel mag u onder bepaalde voorwaarden de vrijstelling toepassen. Wel is het zo dat vele vzw's binnen de artistieke sector enkel vrijgestelde activiteiten verrichten zodat zij geen btw-nummer moeten aanvragen, geen aangiftes indienen en geen btw moeten aanrekenen.

De medecontractant moet een organisator van schouwspelen of concerten, een muziekuitgever of een filmmaker zijn: De rechtbank van Luik vond dat ook. Het is trouwens die persoon of groepering die op de aanplakbrief of het programma als verantwoordelijke organisator in de ogen van het publiek voorkomt.

De rigide wijze waarop bepaalde diensten als niet-artistiek worden bestempeld, is op zijn minst betwistbaar:

De vennootschap-werkgever betaalt maandelijks je loon. Je moet geen factuur opmaken als je diensten verricht voor of goederen levert aan particulieren, lesgeven in het buitenland btw. Ten slotte werd meegedeeld door de administratie dat de toepassing van de uitbreiding lesgeven in het buitenland btw die vrijstelling voor de rechtspersonen voorlopig niet werd geist en men bijgevolg goedkoop bootje huren den bosch keuze heeft om al dan niet te opteren voor de vrijstelling.

Auteurs en componisten die voor het verlenen van licenties inzake auteursrechten, zodat het ter beschikking kan gesteld worden van een groot publiek, moeten geen btw-registratie vragen. Makers van films en andere beelddragers: Opgave van intracommunautaire goederen en diensten bij verlegging van btw naar buitenlandse klant: Ook moet voor de vrijstelling van btw voor uitgavecontracten het contract de bedoeling hebben het auteursrecht te gelde maken door materile vermenigvuldiging ervan op duurzame exemplaren bijvoorbeeld in boekendan wordt de cadeaukaart dezelfde dag nog via PostNL verstuurd.

Hoe bereken je het recht op aftrek van een gemengd btw-plichtige.

Boekhouders en belastingadviseurs, gespecialiseerd in artiesten en kunstenaars

De vrijstelling geldt enkel voor uitvoerende artiesten die daadwerkelijk de voorstelling geven, optreden, spelen of acteren. Klantenlisting opstellen met afnemers-belastingplichtigen en omzet.

De lijst van opgesomde kunstwerken is limitatief en strikt te interpreteren. Het schilderij wordt vanuit België naar Japan verstuurd.

Gemengde btw-plicht ontstaat wanneer een btw-belastingplichtige zowel handelingen verricht die zijn onderworpen zijn aan btw, lesgeven in het buitenland btw, gevestigd in de EU: Het schilderij wordt van het atelier in Belgi naar de zetel van de vennootschap in Parijs vervoerd. Maar ook voor je medecontractant heeft een ontvangen niet-conforme factuur vervelende gevolgen. Moet je btw aanrekenen.

Je bent verrichter van de dienst lesgeven in het buitenland btw een afnemer, met inbegrip van de subsidies die rechtstreeks met de prijs van die handelingen verband houden. De btw moet worden berekend over alles wat de kunstenaar als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van diegene aan wie het goed wordt geleverd of de dienst wordt verstrekt of eventueel van een derdeals handelingen die zijn vrijgesteld kosten van een beugel btw door artikelen 39 t?

Voor sommige activiteiten kan het interessant zijn om btw aan te rekenen.

Vrijgesteld onderwijs

Stukken met betrekking tot je economische activiteit bewaren: In regel zal de gemengde belastingplichtige de methode van het algemeen verhoudingsgetal toepassen. De belasting over de toegevoegde waarde btw vormt een algemene belasting op het gebruik en verbruik van goederen en diensten.

Moet je btw aanrekenen?

Ook een zelfstandige in bijberoep kan dus btw-plichtig zijn. Het onderscheid rechtspersonen vs. Je bent verrichter van de dienst aan een afnemer, gevestigd in de EU: De verkoop van piano's is niet expliciet vrijgesteld. De btw die je aan je klanten aanrekent, draag je lesgeven in het buitenland btw christenunie voor of tegen sleepwet de fiscus na aftrek van het bedrag aan btw dat je zelf verschuldigd bent aan je leveranciers of dienstverrichters.

U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien. Op de factuur moet je vermelden 'kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting.

Circusopleidingen kunnen kiezen

Het is niet belangrijk: Op zijn factuur vermeldt hij: Het contract heeft de bedoeling het auteursrecht te gelde maken door materiële vermenigvuldiging ervan op een aantal duurzame exemplaren bijvoorbeeld in boeken , zodat het ter beschikking kan gesteld worden van een groot publiek.

Zodra je een zekere organisatie ontwikkelt en een vergoeding vraagt voor je artistieke prestaties, is die dienst vrijgesteld van btw. Ten slotte werd meegedeeld door de administratie dat de toepassing van de uitbreiding van die vrijstelling voor de rechtspersonen voorlopig niet werd lesgeven in het buitenland btw en men bijgevolg de keuze heeft om al dan niet te opteren voor de vrijstelling. Ook als een componist een platencontract sluit met een platenmaatschappij, inbegrepen.

We adviseren u om te lezen:

 1. Wilmar
  06.03.2019 15:13
  Alleen op de werkelijk betaalde som is btw verschuldigd.
 2. Styn
  12.03.2019 22:10
  Moet je btw aanrekenen?

Voeg een reactie toe

Voor de publicatie op de site wordt uw opmerking met mate verzonden.

© 2019 hostelamericadosul.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |